Vær pris- og miljøbevisst på reisen

Vår moderne livsstil innebærer en rekke belastninger på miljøet, og det betyr at vi noen ganger bør tenke oss om en ekstra gang før vi legger ut på tur. Det vil selvfølgelig ikke si at vi skal la være å reise, for det er et urealistisk mål. Men vi kan alle bli litt flinkere til å tenke gjennom hvordan vi reiser, hvor vi overnatter, og hva som ligger til grunn for valgene vi tar underveis. Vi kan velge om vi skal overnatte på et hotell med alle komfortmuligheter og fasiliteter, eller om vi skal velge et rimeligere alternativ som også tar hensyn til miljøet. Vi kan velge om vi skal se bort fra at all den komforten vi opplever, faktisk gjør noe med omgivelsene når det gjelder produksjon, eller om vi skal velge et alternativ som har tatt miljøet med i betraktningen i produksjonsprosessen.

Og selvfølgelig finnes det miljøvennlige alternativer, både når det gjelder selve reisen og når det gjelder oppholdet på destinasjonen. Så er det også kanskje et paradoks at miljøvennlige alternativer faktisk kan være hyggeligere for lommeboka enn hotellovernatting! Dog er det litt mindre service, men det er definitivt mye triveligere – både for deg som reiser og for reisebudsjettet.

Det handler rett og slett om måten overnattingsstedet produseres og oppføres på, og måten det drives på. Ett av alternativene som nå er mulige, er innkvartering av mange mennesker på liten plass, der bygningene består av moduler – såkalte modulhus. Disse bygningene – som kan komme i alle former og fasonger – består av modulelementer som er ferdig produsert på fabrikk før de transporteres til byggeplassen. Det betyr at all produksjon skjer så effektivt som mulig, og antallet transportstrekninger reduseres betraktelig på vei til byggeplassen. Dette har definitivt ringvirkninger på miljøet! Jo færre lastebillass som må transporteres, desto mindre utslipp av klimagasser. Og jo mer effektiv produksjon, desto mindre miljøbelastning. Med færre elementer som skal pakkes ut og settes opp på byggeplassen, blir det også mindre emballasje, mindre søppel og et renere miljø!

Det er selvfølgelig ikke slik at det er mulig å bygge hus uten noen form for produksjon – og vi kommer aldri til å komme bort fra at all produksjon medfører en eller annen form for miljøbelastning. Vi kan ikke frigjøre oss helt fra det, så lenge vi ikke skal bo i primitive hytter i trærne. Men det er mulig å redusere belastningen drastisk ved å effektivisere produksjonen og redusere transport og forsøpling. En produsent av veggelementer kan for eksempel klargjøre alle detaljer på en husvegg inne på selve fabrikken, og det eneste som da trenger å transporteres til byggetomten, er selve veggelementet. Noen tillegg er det selvfølgelig, men det er ikke nødvendig at de enkeltvise materialene kommer i ett transportlass, elektriske installasjoner kommer i et annet, og vinduene kommer i et tredje. Med for eksempel veggelementer holder det med ett transportlass for å få veggen med alle inkluderte elementer på plass på byggetomten. Du ser trolig tegningen i dette.

Også når det kommer til valg av materialer, er det mange miljømessige fordeler. Man kan velge betong eller treelementer, og all bearbeiding av elementene foregår på fabrikken. Man kan få malingen gjort før elementene transporteres, og man kan få isolasjonen på plass på forhånd. Det er altså mange forskjellige praktiske løsninger som effektiviseres på fabrikk, og man kan dermed også velge miljøvennlige alternativer til behandling av materialer, maling, forhåndsinstallasjoner og så videre. Timbeco produserer prefabrikkerte byggelementer i tre, der alle ønsker når det gjelder forhåndsinstallasjoner er gjort, slik at selve oppføringen på stedet er både ressurs-, tid- og miljøbesparende.

Et annet aspekt ved modulhus som er viktig, er at det faktisk sparer store mengder arealer. Modulhus kan bygges enkelt og rimelig i høyden, og man kan få mange praktiske løsninger inn på et lite areal. Modulhusene er altså svært arealbesparende. Dette er et punkt som også de norske myndighetene har tatt innover seg, og for eksempel er innkvartering av flyktninger noe det jobbes med i disse dager. I stedet for å benytte offentlige bygninger eller eneboliger med få personer på mye plass, vurderes modulbygg som effektiv løsning på behovet for å huse flyktninger, skriver budstikka.no. Det hele handler selvfølgelig om kostnader veid opp mot andre behov.

Modulbygg i mange former og fasonger er altså en arealeffektivt løsning som sparer både miljøet, byggherrene og økonomien for mange ressurser. Modulhus som boalternativ når du er ute og reiser, er faktisk også et av de rimeligste alternativene du kan finne. Se gjerne etter feriehus eller hytter med plass til flere personer, for eksempel vandrerhjem hvis du reiser alene, eller ferieboliger for 2, 4 eller så mange som 10 til 12 personer når dere er flere som reiser sammen. Da får du alle de moderne funksjonene som vi så gjerne ønsker oss når vi er ute og reiser, samtidig som kostnadene ved produksjonen og byggingen gjør at prisnivået kan senkes. Dermed er det også mulig å redusere utleiekostnadene, slik at de kan leies ut til en rimelig penge.

Modulhus har virkelig fått en oppsving de siste årene, og det er mye som tyder på at trenden kommer til å fortsette. I de fleste europeiske land og i resten av verden kan du finne slike overnattingsalternativer. Du vil trolig bli overrasket over komforten du får til en rimelig penge når du tar inn på en hytte eller et leilighetskompleks som er bygget av moduler. Spesielt hvis dere er flere som reiser sammen, og selvfølgelig er interessert i å reise mest mulig på lavbudsjett, vil det være penger å spare på å velge denne formen for overnatting. Du trenger ikke å fire på komforten på noen som helst måte, bortsett fra at du kanskje har et eget lite kjøkken i stedet for å få maten servert på hotellet.

Modulhus gir mange muligheter for deg som er både pris- og miljøbevisst. Neste gang du skal ut og reise – tenk gjennom hvilke fordeler du ønsker, hva du kan unnvære, og hva som er det viktigste for deg. Hvis du velger å overnatte i et modulhus, kan du ha god samvittighet for både miljøet og lommeboken!